VÄLKOMMEN

Malmö ISTDP-mottagning slog upp dörrarna i januari 2022. Vi är en grupp legitimerade psykologer, psykoterapeuter och läkare som arbetar med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).